top of page

Näin perustat kuntta- tai siirtonurmialueen

Hyvä lopputulos niin kuntalle kuin siirtonurmelle edellyttää, että niiden pohjat on tehty hyvin. Tässä ohjeet pohjan tekemistä ja asentamista varten.

Meillä on Tampereen seudulla yhteistykumppanimme kautta pohjantekopalvelu, joten saat myös kuntta- ja siirtonurmipohjat kätevästi samalla tilauksella!

Myös pääkaupunkiseudulla tarjoamme pohjien tekoa, tosin toistaiseksi ennen kaikkea isompiin kohteisiin.  

 

KUNTTA:

Kuntan alla on oltava vähintään10 cm kerros hiekkaa, jossa ei kasva heinää tai muita monivuotisia rikkaruohoja. Multa tai savi eivät sovi kuntan alle. Mikäli kuntan asennuspaikka on vanhaa metsänpohjaa, voi alkuperäinen pohja parhaassa tapauksessa olla sellaisenaan sopivaa kuntalle. Muussa tapauksessa seuraa seuraavia ohjeita:

Jos kuntta tulee paikkaan, jossa kasvaa heinää tai muita monivuotisia kasveja, täytyy joko poistaa pintamaa jossa  monivuotisten kasvien juuret ovat ja levittää hiekka sen jälkeen, tai vaihtoehtoisesti levittää olemassa olevan kasvillisuuden päälle juurimatto ja hiekka sen päälle. Mikäli valitset jälkimmäisen vaihtoehdon, nousee maan pinta luonnollisestikin alkuperäisestä, kun levität sen päälle hiekan.

Kuntan pohjahiekka levitetään tasaisena 10-15 cm kerroksena. Hiekan täytyy olla riittävän hienojakoista, jotta se pidättää vettä. Luonnonhiekka on paras alusta. Karkeasti seulottu hiekka kelpaa, kunhan siinä on riittävän hienojakoista ainesta mukana jotta se pidättää vettä. Ei haittaa, jos mukana on jonkin verran isompiakin kiviä, niitähän on luontaisessa metsänpohjassakin.

Kivituhka ei ole alustana paras mahdollinen, sillä se saattaa tiivistyä hyvin kovaksi, jolloin kuntan on vaikea juurtua siihen, ja siihen voi muodostua kuoppia, joihin vesi jää seisomaan. Rinteissä kivituhkakin on hyvä.

Jos kuntta-alue on jyrkässä rinteessä, voi olla tarpeen asentaa rinteeseen poikittaisia pengerlautoja, jotka estävät hiekan valumisen alas rinnettä. Etenkin, jos hiekan alla on juurimatto.

Hiekka tasoitetaan, mutta ei tiivistetä. Hiekka-alueen reunat luiskataan siten, että kuntta-alueen reunalle ei jää korkoeroa ympäröivään alueeseen nähden.

Kuntta asennetaan siten, että kunttalevyjen reunat tulevat tarkasti vierekkäin. Niiden völiin ei saa jäädä rakoa eivätkä ne saa mennä päällekkäin. Kunttaa on kasteltava ensimmäisen kesän ajan. Jos kuntta asennetaan syksyllä, se tarkoittaa seuraavan vuoden kesää.

SIIRTONURMI:

Siirtonurmen alla on oltava tiivistettynä 20 cm kerros multaa. Multaa on levitettävä 25 cm kerrokseksi, joka tiivistettäessä painuu 20 senttimetriin.

Ennen mullan levittämistä on varmistettava, että maassa ei ole heinän, voikukan tai muiden monivuotisten kasvien juuria. Jos niitä on, täytyy joko poistaa pintamaa ennen mullan levittämistä, tai levittää maahan juurimatto ennen mullan levittämnistä. On myös kolmas vaihtoehto, kasvillisuuden myrkyttäminen. Se vaatii sateettoman sään ja monessa tapauksessa useamman myrkytyskerran. Tehokkaiden myrkkyjen ostaminen vaatii ostajalta kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Puutarhakaupoissa myytävillä perusmyrkyillä ei kannata isoja alueita alkaa myrkyttää.

Multa levitetään tasaiseksi kerrokseksi. Tasoitus on tarvittaessa viimeisteltävä käsin. Multa tiivistetään joko koneella tai käsin työnnettävällä vesitäytteisellä nurmikkojyrällä. Multa kastellaan huolellisesti ennen nurmen asentamista. 

Jos uusi nurmi asennetaan vanhan nurmikon päälle, leikataan ensin vanha nurmi lyhyeksi ja sen päälle levitetään 2-5 cm multakerros siten, että mullan pinnasta tulee tasainen. 

Suosittelemme lannoitetun ja kalkitun mullan käyttämistä. Jos käytät muunlaista multaa , muista kalkita ja lannoittaa se ennen nurmen asentamista.

Nurmi asennetaan tiililadontana, siis siten, että vierekkäisten nurmirullarivien saumakohdat eivät tule vierekkäin, eli nurmesta ei muodostu ruudukkoa. 

 

Nurmea kastellaan 2-3 viikkoa asennuksen jälkeen siten, että nurmirullat pysyvät pohjaan asti märkinä. Paras kasteluaika on myöhään illalla, yöllä tai varhain aamulla. 

Nurmea voi alkaa leikata, kun se on 4-5 cm pitkää.

KUNTTA MUSTIKKA JA PUOLUKKA.jpg
bottom of page